Adatvédelmi irányelvek

1. oldal tartalomhasználat

A weboldal fenntartja magának a jogot, hogy az oldal tartalmát és a jelen oldal tartalmát kizárólag az Ön személyes használatára értelmezze. a szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzésekben szereplő tartalmat tiszteletben kell tartani, és egy másolatot meg kell őrizni. ha az oldal tartalma a megfelelő nyilatkozat nélkül, nem jelenti azt, hogy az oldalnak nincsenek jogai, nem azt jelenti, hogy az oldal nem tart igényt jogokra, és tiszteletben kell tartania a jóhiszeműség elvét és a tartalom jogos felhasználásának jogos érdekeit. semmilyen módon nem módosíthatja, másolhatja, nem jelenítheti meg nyilvánosan, nem teheti közzé vagy terjesztheti az ilyen anyagokat, vagy más módon nem használhatja fel nyilvános vagy kereskedelmi célokra. tiltja ezen anyagok bármelyikét bármely más webhelyen vagy más nyomtatott médiában vagy hálózati számítógépes környezetben. az oldalon található tartalmat és módosíthatja a szerzői jogi törvény által biztosított jogi védelem formáját, minden jogosulatlan felhasználás szerzői jogot, védjegyet és egyéb törvényes jogokat jelenthet. Ha nem fogadja el vagy megszegi ezeket a feltételeket, az oldal használatára vonatkozó engedélye automatikusan megszűnik, és haladéktalanul meg kell semmisítenie minden letöltött vagy kinyomtatott anyagot.

2. információterjesztési weboldal

a tartalom elérhetősége ezen az oldalon mindenféle garancia nélkül. nem garantálja az abszolút pontosságot és teljességet. A termékek, technológiák, programok, az árak és a kiosztás előzetes értesítés nélkül változhatnak. az oldal tartalma lejárt, usa-panel.net. nem vállalja a frissítésüket. powered kiadása információ lehet a helyi még mindig nem tudja megszerezni a terméket, folyamatot vagy szolgáltatást, akkor kérheti az usa-panel.net üzleti kapcsolattartóit és forgalmazóját.

3. felhasználói beadványok

az adatvédelmi rendelkezéseken túlmenően, azoktól eltérő anyagokat küld vagy tesz közzé az oldalra, vagy a kapcsolatfelvételi adatok (a továbbiakban együttesen: információ) nem minősülnek bizalmasnak és nem védettnek. az oldal használata nem sérti a törvényeket, előírásokat és a közerkölcsöt, nem küldhet vagy küldhet jogellenes, fenyegető, rágalmazó, rágalmazó, obszcén, pornográf vagy egyéb illegális anyagot. ha valakinek információs tartalma és befolyása van jelen oldallal szembeni figyelmeztetésre vagy tiltakozásra bizonyíték van, nyugodtan törölje az üzenetet, vagy az információ korlátlan felfüggesztését a webböngésző előzetes beleegyezése nélkül, nem köteles közzétenni az értesítést, a helyzet komoly, ez az oldal eltávolítható a felhasználóról.

4. a felhasználók tartalmat cserélnek

Az usa-panel.net felügyeli vagy felülvizsgálja, hogy a felhasználó üzeneteket küldjön vagy tegyen közzé, vagy kizárólag egymással kommunikálhasson információkat bármely felelősségi területen, beleértve, de nem kizárólagosan a chatszobákat, az usa-panel.net fórumokat vagy más felhasználói fórumokat, és A content.usa-panel.net bármely ilyen csere tartalmáért való cseréje nem vállal felelősséget, függetlenül attól, hogy ez rágalmazást, magánéletet, obszcenitást vagy egyéb problémákat okoz-e. sértő, rágalmazó, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható tartalomhoz való jognak minősül.

5. webhely a használható szoftver letöltéséhez

ha a szoftver használatából letölti a szoftvert, hogy megfeleljen a szoftverlicenc-szerződésnek, hogy az összes szoftverlicenc-feltételt érvényesítse. amikor elolvassa és elfogadja a szoftver licencszerződését, mielőtt a rendelkezések nem tölthetik le vagy telepíthetik a szoftvert.

6. harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

a webhelyek harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat csak az Ön kényelmét szolgálják. Ha használja ezeket a linkeket, akkor elhagyja a site.usa-panel.net nem vizsgált át egyetlen harmadik fél webhelyét sem, ezek a webhelyek és azok tartalma felelősség nélkül nem ellenőrizhető. ha úgy dönt, hogy hozzáfér bármely harmadik fél webhelyére mutató hivatkozáshoz, annak lehetséges következményeit és kockázatait a saját maga viseli.

7. felelősség korlátozása

Az usa-panel.net és beszállítói vagy az említett harmadik fél nem vállal felelősséget semmilyen kárért (beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonért, elveszett adatokért vagy a kár okozta üzleti megszakításért), függetlenül attól, hogy az ilyen károk rendeltetésszerű használatból származnak, vagy nem használhatják a weboldalra, és az oldal hivatkozásai bármely weboldalra vagy az ilyen oldalakon található információkra, és függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e ezzel a szerződéssel, károkozással vagy bármilyen más jogalappal előzetesen, és ez ilyen kár fordulhat elő. Ha a webhelyet a berendezés karbantartásához, javításához vagy javításához szükséges információk vagy adatok miatt használja, tisztában kell lennie azzal, hogy a következő helyzetek esetén felelősség nélkül viselnie kell a saját költségeit a.usa-panel.net webhelyről: a kezdeményezetttől eltérő hálózati szolgáltató (usa-panel.net. és meghatalmazott személye) általi információtovábbítás; az információtovábbítást, útválasztást, kapcsolódást és tárolást a szükséges automatikus technikai folyamat, az információs hálózati szolgáltató kiválasztása biztosítja; az automatikus válaszadás egyéb követelményei mellett a hálózati szolgáltató nem választja ki ezeket az információszolgáltatókat és címzetteket; a hálózati szolgáltatók rendszere vagy hálózati közvetítője vagy az információ ideiglenes tárolása az űrlap másolatát, normál körülmények között a tervezett címzetten kívül más személy nem kapta meg a lefoglalt időt, legfeljebb a tervezett címzett, hogy hozzáférést biztosítson az információtovábbításhoz, útválasztáshoz vagy csatlakozáshoz. ésszerű időre; a rendszeren vagy a hálózaton keresztül az információtartalom sértetlen továbbítása.

8. általános alapelvek

Az usa-panel.net ezeket a feltételeket bármikor módosíthatja. Látogassa meg ezt az oldalt, hogy megértse az aktuális feltételeket, mert ezek a feltételek szorosan kapcsolódnak Önhöz. e feltételek egyes rendelkezéseit egyes oldalakon kifejezetten megjelölt jogi megjegyzések vagy feltételek helyettesíthetik.

Top