használati feltételek

1. szellemi tulajdon.

a szolgáltatás, az oldal és minden információ és/vagy tartalom, amelyet az oldalon lát, hall vagy más módon tapasztal (a „tartalom”) kínai és nemzetközi szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvények védik, és az usa-panelhez tartoznak. net vagy annak anyavállalata, partnerei, leányvállalatai, közreműködői vagy harmadik felei. Az usa-panel.net személyes, nem átruházható, nem kizárólagos licencet biztosít Önnek a webhely, a szolgáltatás és a tartalom használatára az Ön által kiválasztott tartalom egyes részeinek kinyomtatására, letöltésére és tárolására, feltéve, hogy: (1)csak a tartalom ezen másolatait saját belső üzleti céljaira vagy személyes, nem kereskedelmi használatra használja; (2) ne másolja le vagy tegye közzé a tartalmat semmilyen hálózati számítógépen, és ne továbbítsa, terjessze vagy sugározza a tartalmat semmilyen médián; (3) semmilyen módon ne módosítsa vagy módosítsa a tartalmat, és ne törölje vagy módosítsa a szerzői jogi vagy védjegyekkel kapcsolatos megjegyzéseket. a jelen licenc eredményeként semmilyen jog, jogcím vagy érdekeltség nem száll át Önre a letöltött tartalomhoz vagy anyagokhoz. Az usa-panel.net fenntartja a teljes jogcímet és a teljes szellemi tulajdonjogot az oldalról letöltött bármely tartalomra vonatkozóan, a tartalom itt meghatározott személyes felhasználására vonatkozó korlátozott licenc alapján. nem használhatja a webhelyen megjelenő védjegyeket vagy logókat a védjegytulajdonos kifejezett írásos beleegyezése nélkül, kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik. nem tükrözheti, lekaparhatja vagy keretezheti a kezdőlapot vagy a webhely bármely más oldalát semmilyen más webhelyen vagy weboldalon. írásos engedély nélkül nem kapcsolhat "mélyhivatkozásokat" az oldalhoz, azaz nem hozhat létre olyan hivatkozásokat erre az oldalra, amelyek megkerülik a kezdőlapot vagy a webhely más részeit.


2. garanciális felelősség kizárása.

Az usa-panel.net nem vállal kifejezett, hallgatólagos garanciát vagy nyilatkozatot semmilyen termékre, illetve az oldalra, a szolgáltatásra vagy a tartalomra vonatkozóan. Az usa-panel.net kifejezetten elhárít mindennemű, kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a termékek jogsértésének hiányára vonatkozó vélelmezett garanciákat, az oldal, a szolgáltatás és a content.usa-panel.net nem garantálja, hogy az oldal vagy a szolgáltatás által ellátott funkciók zökkenőmentesek, időszerűek, biztonságosak vagy hibamentesek lesznek, vagy hogy az oldal vagy a szolgáltatás hibái A corrected.usa-panel.net nem vállal garanciát a tartalom pontosságáért vagy teljességéért, illetve a tartalom esetleges hibáinak kijavításáért. a webhelyet, a szolgáltatást és a tartalmat „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon biztosítjuk.

Az usa-panel.net webhelyen a látogatók IP-címeit időszakonként felülvizsgálják és elemezzük, kizárólag a weboldalunk monitorozása és hatékony fejlesztése céljából, és nem osztják meg az usa-panel.net-en kívül.

a weboldal látogatása során kapcsolatfelvételi adatokat (e-mail cím, telefonszám, faxszám és szállítási/számlázási címek) kérhetünk Öntől. ezeket az adatokat önkéntes alapon gyűjtjük – és csak az Ön jóváhagyásával.

 

3. felelősség korlátozása.

Az usa-panel.net semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a vevővel vagy bármely harmadik féllel szemben a felmerülő közvetett, véletlen, különleges, következményes, büntető vagy példaértékű károkért (beleértve többek között az elmaradt hasznot, az elveszett megtakarítást vagy az üzleti lehetőség elvesztését) az usa-panel.net által biztosított vagy nyújtandó bármely termékből vagy szolgáltatásból, vagy ahhoz kapcsolódóan, vagy annak használatának képtelensége miatt; (ii) a webhely, a szolgáltatás használata vagy használatának képtelensége, vagy a tartalom, (iii) a webhelyen keresztül lebonyolított vagy az általa támogatott bármely tranzakció; (iv) a webhely, a szolgáltatás és/vagy a tartalom hibáinak, hiányosságainak vagy egyéb pontatlanságainak tulajdonítható állítások; (v) jogosulatlan hozzáférés vagy az Ön átviteleinek vagy adatainak összesítése, (vi) bármely harmadik fél nyilatkozata vagy magatartása az oldalon vagy a szolgáltatásban; (vii) a termékekkel, az oldallal, a szolgáltatással vagy a tartalommal kapcsolatos bármely egyéb ügy, még akkor is, ha az usa-panel. net értesítették az ilyen károk lehetőségéről.

Az usa-panel.net kizárólagos kötelezettsége és felelőssége a termékhibákért az usa-panel.net választása szerint az ilyen hibás termék cseréje vagy a vásárló által kifizetett összeg visszatérítése a vásárlónak, ezért az usa-panel.net felelőssége semmilyen esetben sem haladja meg a a vevő vételárát. a fenti jogorvoslat csak akkor lehetséges, ha a vevő írásban értesíti a hibát, és a vásárlástól számított hatvan (60) napon belül visszaküldi a hibás terméket. a fenti jogorvoslat nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem rendeltetésszerű használatnak (beleértve, de nem kizárólagosan a statikus kisülést), elhanyagolásnak, balesetnek vagy módosításnak vetettek alá, vagy azokra a termékekre, amelyeket az összeszerelés során forrasztottak vagy megváltoztattak, vagy más módon nem tesztelhetők. ha elégedetlen az oldallal, a szolgáltatással, a tartalommal vagy a felhasználási feltételekkel, az egyetlen és kizárólagos jogorvoslat az oldal használatának megszüntetése. Ön az oldal használatával tudomásul veszi, hogy a webhely használatát kizárólag az Ön felelősségére végzi.

Top